Hem Om oss Fakta om vasstak Kunder Halland Kunder Skåne Kunder Blekinge Kunder Småland Kunder Danmark Kunder Europa Kontakt
Fakta om vasstak Hur går det till? Vanliga frågor Ordlista

Vasstak?

Ring så svarar vi!

0735-904 054

Fast m² pris!

Glöm inte att utnyttja rotavdraget för vasstak!

Läs mer här.

Vasstaksgruppen AB

Fåborgsvägen 17
311 45 Falkenberg

info@mareksbygg.se

Fakta om vasstak

  Vasstak benämns även som halmtak och stråtak.

  Att välja vasstak / halmtak är att välja miljövänligt, vackert och traditionellt. För att lägga vasstak krävs kunskap och det är ett genuint hantverk. För att lägga vasstak behövs bra kvallitet på vassen. Den ska vara torkad i ett år, ej ha något ogräs, vara 1,2 - 2 meter långt. Vi har egen produktion på 500 hektar mark i norra Polen nära havet, vilket ger bra kvallitet och oss kontroll på att kvalitén är bra.

  Vad är det som avgör livslängden på ditt vasstak / halmtak?

  Naturligtvis att takläggaren kan sin sak och gör enligt konstens alla regler samt har bra kvalité på vassen, men det finns naturligtvis många faktorer som avgör livslängden. Här kommer några tips på vad du ska tänka på.

  Lutningen på vasstaket bör vara ca 45° dock ej understiga 35°. Detta för att vattnet inte ska tränga djupare ner i taket och på så vis får svårare att torka upp.

  Har du ett träd som är över taket se till att grenar inte når ner då det kan skada vasstråna.

  Skuggan av träd gör även att vasstaket åldras tidigare.

  Tappar trädet löven på hösten bör du se till att de inte stannar kvar på vasstaket.

  Ta bort större växtligheter som börjat gro på taket. Mossa är ingen fara i sig men kan dra till sig fåglar som söker föda och de kan skada vasstråna.

  Underhåll taknock.

  Vassen på taknocken bör bytas ut med 5-10 års mellanrum. Kupor med dåligt takfall bör också ses över, men det är tämligen enkelt att byta ut delar av taket vid behov.

  Vind är inget som påverkar vasstakets livslängd.

  Vasstaket åldras med värdighet och fortsätter att vara vackert under hela dess livstid.

  Brandskydd.

  Tack vare nya metoder vid läggning av tak har brandrisken minimerats och försäkringsbolagen har samma kostnad för vasstak som andra tak. Se länk om brandskydd. http://www.sepatec.dk/

  hemsida: rendervision.se